Par Snēpeles baptistu draudzes nodomu būvēt dievnamu.

"Kristīgā Balss" 1939.gada 15.februāris. J.Iļģis