Par Snēpeles baptistu draudzes dievnama būvi

"Kristīgā Balss" 1940.gada 1.jūnijs. E.S.