Par Snēpeles baptistu draudzes dievnama atklāšanu

"Kristīgā Balss" 1940. gada 1.augusts.