Krišs Lasmanis

"Kristīgā Balss" 1939.gada 15.marts, J.Dubelzars