Snēpeles baptistu draudzes dievnama spāru svētki

"Kristīgā Balss" 1939.gada 15.septembris. A.B.